Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της ομάδας smart Α. Ισμαήλος Α.Ε.

 
Η φιλοσοφία της Α. Ισμαήλος Α.Ε. είναι ότι η επιχειρηματική ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την φροντίδα των εργαζομένων, την προστασία του περιβάλλοντος, τη συνεισφορά στην υπεύθυνη λειτουργία της αγοράς και τη στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.
 
Με γνώμονα τις παραπάνω αξίες η ομάδα smart της Α. Ισμαήλος Α.Ε. εφαρμόζει ένα  πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης δεσμευόμενη να βρίσκεται πάντα στο πλευρό των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη.
 
Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε όλες τις ενέργειες που πραγματοποιεί κατά καιρούς η ομάδα smart της Α. Ισμαήλος Α.Ε.
Χτίζοντας με εσάς αλλά και με την κοινωνία σχέσεις εμπιστοσύνης «για μια ζωή.»