Πολιτική απορρήτου

Η εταιρία μας συμμερίζεται απόλυτα την ανησυχία σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Το τελευταίο διάστημα έχουμε προβεί σε μία σειρά από αλλαγές, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις αυξημένες απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (γνωστού ως "ΓΚΠΔ") της ΕΕ. Στόχος μας είναι  να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ειλικρινείς και διαφανείς όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, καθώς και τον τρόπο που τα επεξεργαζόμαστε.

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μόνο για αυστηρά καθορισμένους σκοπούς οι οποίοι συνδέονται άμεσα με την επιχειρηματική μας δραστηριότητα.  Νομική βάση της επεξεργασίας είναι κατά κανόνα η δική σας συγκατάθεση, η οποία λαμβάνεται κατόπιν ειλικρινούς και κατανοητής ενημέρωσης. Επιπροσθέτως, τα δεδομένα σας είναι δυνατόν να τύχουν επεξεργασίας είτε για να είμαστε σε θέση να εκτελέσουμε τη μεταξύ μας σύμβαση, είτε για να συμμορφωθούμε προς τις διατάξεις του νόμου είτε για να εκπληρώσουμε έννομα συμφέροντα που κυρίως σχετίζονται με την επιχειρηματική μας δράση.

Υλοποιούμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα συμμόρφωσης προς το νέο Γενικό Κανονισμό, ώστε να διασφαλίζουμε τα δεδομένα σας. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού διαμορφώθηκε ένας ολοκληρωμένος μηχανισμός απόκρισης σε δικά σας αιτήματα που συνδέονται με την άσκηση των δικαιωμάτων σας.

Ο ΓΚΠΔ προβλέπει ενισχυμένα δικαιώματα για τα φυσικά πρόσωπα (υποκείμενα των δεδομένων). Έτσι, ως υποκείμενα, μπορείτε να μας ζητήσετε:

  • να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς και τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε. Εφόσον το επιθυμείτε, θα σας παρέχουμε και αντίγραφο χωρίς δική σας επιβάρυνση. (Δικαίωμα πρόσβασης)
  • να διορθώσουμε ανακρίβειες ή λάθη, να συμπληρώσουμε ελλείψεις ή να επικαιροποιήσουμε τα δεδομένα σας. (Δικαίωμα διόρθωσης)
  • να διαγράψουμε δεδομένα, εφόσον δεν τα τηρούμε για κάποιο συγκεκριμένο, νόμιμο και δηλωμένο σκοπό. (Δικαίωμα στη λήθη ή Δικαίωμα διαγραφής)
  • να αναστείλουμε την επεξεργασία α)ενόσω αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων, β)εφόσον κρίνετε την επεξεργασία παράνομη (αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή) , γ)όταν τα δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για το σκοπό της επεξεργασίας και δ)για όσο χρονικό διάστημα παραμένει υπό αμφισβήτηση αν οι λόγοι για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας υπερτερούν σε σχέση με αυτούς που επικαλείστε εσείς για την παύση της επεξεργασίας.
  • να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή για λόγους που σας αφορούν στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιούμε ιδίως για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης ή για κατάρτιση προφίλ. Η εναντίωση μπορεί, συγκεκριμένα, να αφορά και τη συμμόρφωσή σας προς κάποια απόφαση την οποία λάβαμε με αυτοματοποιημένα μέσα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, μπορείτε να απαιτήσετε από εμάς να σας επιτρέψουμε να παρέμβετε. (Δικαίωμα εναντίωσης – Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων)
  • να σας παρέχουμε τα δεδομένα σας σε συγκεκριμένη μορφή (συνήθως αναγνώσιμη από μηχανήματα) ή να τα μεταφέρουμε απευθείας σε άλλον υπεύθυνο κατόπιν  δικής σας υπόδειξης, εφόσον, βέβαια, αυτό είναι τεχνικά εφικτό. (Δικαίωμα στη φορητότητα).
  • να μην επεξεργαζόμαστε εφεξής τα δεδομένα σας, παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να ανακαλέσετε ελεύθερα τη συγκατάθεση (συναίνεση) που μας έχετε δώσει.

Μπορείτε να απευθύνετε τα αιτήματά σας στη διεύθυνση GDPR@ismailos.gr

Δεσμευόμαστε να ικανοποιήσουμε όλα τα αιτήματά σας εντός ενός μήνα. Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, που η ικανοποίηση των δικαιωμάτων σας είναι σχεδόν αδύνατη για εμάς, θα σας ενημερώνουμε άμεσα εξηγώντας σας  τους λόγους της σχετικής μας αδυναμίας.

Σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά τον ιστότοπό μας, ώστε να ενημερώνεστε για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζουμε καθώς και για τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις της.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση. Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά: στο 210-8986.936 από τις 15.00-17.00 ή μέσω email GDPR@ismailos.gr

Τιμές

Οι περιγραφόμενες τιμές αποτελούν τις προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης. Ισχύουν τη στιγμή της δημοσίευσης και υπάγονται σε αλλαγές χωρίς υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης.

Εμπορικά Σήματα

Εκτός και αν επισημαίνεται διαφορετικά, όλα τα σήματα τα οποία αναφέρονται στις ιστοσελίδες Daimler AG, είναι προστατευμένα σήματα της Daimler AG. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα ονόματα των μοντέλων καθώς και για τα λογότυπα και εμβλήματα της εταιρίας.

Αποδοχή της Πολιτικής μας

Η χρήση του ιστότοπου της Α. Ισμαήλος Α.Ε. προϋποθέτει την αποδοχή των όρων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Εαν δεν συμφωνείτε με την πολιτική μας παρακαλούμε να απέχετε από τη χρήση του ιστοτόπου μας.