Οι Δράσεις της Α. Ισμαήλος Α.Ε. το 2021

Α. Ισμαήλος Α.Ε

εταιρική κοινωνική ευθύνη 2021 Α. Ισμαήλος Α.Ε.

H Α. Ισμαήλος ΑΕ. έχει και θα συνεχίσει να έχει την επιθυμία να είναι παρούσα και να βοηθήσει ενεργά με τις δράσεις της για ένα καλύτερο μέλλον.

Η τακτική μας είναι να σχεδιάζουμε προγράμματα που ανταπεξέρχονται στις επείγουσες ανάγκες της κοινωνίας λειτουργώντας ομαδικά και αφήνοντας το κοινωνικό αποτύπωμά μας. Η θετική ανταπόκριση των ενεργειών από τον κόσμο, μας δίνει το έναυσμα να συνεχίζουμε και να μεγαλώνουμε ακόμη περισσότερο την προσπάθεια.

Οι Δράσεις της Α. Ισμαήλος Α.Ε. συγκεντρωτικά:

  • 4η πλήρης χρονιά Υιοθεσίας Σχολικών βαθμίδων στα Δίκαια Έβρου, συνολικά με 125 μαθητές
  • Ίδρυση της "Τράπεζας Αλληλεγγύης Έβρου" για την οποία έχουν δεσμευτεί ετησίως 25.000€
  • 2η φορά Ανάπτυξη εβδομάδας επαγγελματικού προσανατολισμού με budget 10.000€
  • 60.000 Λίτρα ετησίως Ανακύκλωση λαδιών κινητήρων εσωτερικής καύσης
  • 2.000 ελαστικά αυτοκινήτων στην ανακύκλωση 
  • 100.000€ κοινωνικής συνεισφοράς (άμεσες ενέργειες ΕΚΕ) από 2018-2021