Οι Δράσεις της Α. Ισμαήλος Α.Ε. το 2021

εταιρική κοινωνική ευθύνη 2021 Α. Ισμαήλος Α.Ε.

H Α. Ισμαήλος ΑΕ. έχει και θα συνεχίσει να έχει την επιθυμία να είναι παρούσα και να βοηθήσει ενεργά με τις δράσεις της για ένα καλύτερο μέλλον.

Η τακτική μας είναι να σχεδιάζουμε προγράμματα που ανταπεξέρχονται στις επείγουσες ανάγκες της κοινωνίας λειτουργώντας ομαδικά και αφήνοντας το κοινωνικό αποτύπωμά μας. Η θετική ανταπόκριση των ενεργειών από τον κόσμο, μας δίνει το έναυσμα να συνεχίζουμε και να μεγαλώνουμε ακόμη περισσότερο την προσπάθεια.